Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AZASADY UŻYWANIA MUNDURU WOJSKOWEGO

| Autor:

Członkowie, instruktorzy i specjaliści zrzeszeni w stowarzyszeniach lub organizacjach społecznych, które zawarły porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub kierownikiem jednostki organizacyjnej od szczebla dowódcy jednostki wojskowej, a ich statuty przewidują prowadzenie działalności na rzecz obronności państwa oraz młodzież szkolna i akademicka realizująca przedsięwzięcia

w ramach różnych form szkolenia i działań o charakterze obronnym w zakresie używania munduru polowego, munduru ćwiczebnego, ubrania ochronnego, koszulobluzy polowej, koszulobluzy ćwiczebnej:

  • nie mogą używać oznak przynależności państwowej w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ nie zostali wprost wskazani w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625),
  • mogą używać oznak przynależności państwowej w postaci naszywki z flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 2 ww. ustawy mogą używać barw Rzeczypospolitej Polskiej a tym samym oznaki przynależności państwowej w postaci flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskazanie miejsca noszenia oznaki przynależności państwowej w postaci naszywki z flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w zakresie ww. grup użytkowników, stowarzyszeń lub organizacji, jednakże sugeruje się aby — analogicznie jak odznaka identyfikacyjna z nazwą (skrótem nazwy) stowarzyszenia, organizacji społecznej, szkoły lub uczelni — była ona noszona w miejscach, które pozwalają odróżnić powyższe osoby od żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

261-840-128 – kontakt telefoniczny

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dn. 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części