Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ATERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PLANÓW WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK WOJSKOWYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

| Autor:

Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż z dniem 10 września 2017 r. upływa termin składania wniosków do Planów współpracy jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2018 rok.

Organizacje pozarządowe, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje kultury i inni partnerzy społeczni, chcąc uzyskać wsparcie planowanego przez siebie przedsięwzięcia, są zobowiązani do złożenia wniosków do dowódców jednostek wojskowych, od  których oczekują wsparcia, do 10 września każdego roku, na kolejny rok kalendarzowy. We wniosku należy określić zakres oczekiwanego wsparcia oraz termin realizacji przedsięwzięcia

Decyzja Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi umożliwiła merytoryczne i logistyczne wspieranie przedsięwzięć partnerów społecznych przez jednostki wojskowe. Wsparcie to obejmuje pomoc organizacyjną, aktywne uczestnictwo przedstawicieli resortu w przedsięwzięciach partnera społecznego, udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach. Pomoc ta ma charakter planowy, co zapewnia harmonijne wykonywanie zadań służbowych w jednostkach wojskowych, a podstawą do jej udzielenia jest Plan współpracy.

Wniosek 2017