Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ASTATYSTYKI

| Autor:

Stan na dzień 31.12.2016 r.

Zawodową służbę wojskową w Siłach Zbrojnych RP we wszystkich trzech korpusach osobowych pełni 4 966 żołnierzy - kobiet. Kobiety stanowią 4,71% żołnierzy pełniących służbę.

Stany ewidencyjne kobiet żołnierzy w poszczególnych korpusach kadry:

- Korpus oficerski - 1329
- Korpus podoficerski - 814
- Korpus szeregowych - 2823

Dostęp do szkolnictwa wojskowego:

Od 1999 r. kobiety mają możliwość podjęcia nauki w szkołach wojskowych: akademiach wojskowych, wyższych szkołach oficerskich i szkołach podoficerskich. Egzamin ze sprawności fizycznej jest odpowiednio zróżnicowany ze względu na płeć, natomiast z wiedzy jest identyczny tak dla kobiet jak i mężczyzn.

Limit miejsc w szkołach wojskowych uzależniony jest od potrzeb Sił Zbrojnych i jest ogłaszany corocznie w formie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych oraz w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (tzw. studium oficerskie).

W powyższych dokumentach limity nie są rozdzielane ze względu na płeć. Absolwentki szkół średnich mogą ubiegać się o przyjęcie do uczelni wojskowych na studia stacjonarne, natomiast absolwentki cywilnych uczelni – o przyjęcie do studium oficerskiego realizowanego w zależności od potrzeb we Wrocławiu i Dęblinie.

Analizując rozmieszczenie kobiet w korpusach osobowych wg stanu na dzień 31.12.2016 roku, najliczniejsze grupy kobiet są w n/w korpusach:

- logistyki – 960
- wojsk lądowych – 751
- łączności i informatyki – 637
- medycznym – 575
- sił powietrznych – 461

Wg stanu na dzień 31.01.2017 roku stanowiska dowódcze zajmowało w 2015 roku – 414 żołnierzy zawodowych kobiet, natomiast w 2016 roku – 417.

W szczególności w Siłach Zbrojnych pełni służbę 10 żołnierzy zawodowych kobiet o stopniach wojskowych pułkownika.

Najwyższe stanowiska dowódcze zajmują obecnie żołnierze zawodowi kobiety o stopniu etatowym major:

  • Dowódca Zespołu - 1

zaś stanowiska o stopniu etatowym porucznik/kapitan:

  • Dowódca Kompanii - 50
  • Dowódca Baterii - 9
  • Dowódca Klucza - 5
  • Dowódca Okrętu -1