Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ASTATYSTYKI

| Autor:

Stan na dzień 9.08.2016 r.

Zawodową służbę wojskową w Siłach Zbrojnych RP we wszystkich trzech korpusach osobowych pełni 4 484 żołnierzy - kobiet. Kobiety stanowią 4,69% żołnierzy pełniących służbę.

Stany ewidencyjne kobiet żołnierzy w poszczególnych korpusach kadry:

- Korpus oficerski - 1213
- Korpus podoficerski - 794
- Korpus szeregowych - 2477

Dostęp do szkolnictwa wojskowego:

Od 1999 r. kobiety mają możliwość podjęcia nauki w szkołach wojskowych: akademiach wojskowych, wyższych szkołach oficerskich i szkołach podoficerskich. Egzamin ze sprawności fizycznej jest odpowiednio zróżnicowany ze względu na płeć, natomiast z wiedzy jest identyczny tak dla kobiet jak i mężczyzn.

Limit miejsc w szkołach wojskowych uzależniony jest od potrzeb Sił Zbrojnych i jest ogłaszany corocznie w formie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych oraz w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (tzw. studium oficerskie).

W powyższych dokumentach limity nie są rozdzielane ze względu na płeć. Absolwentki szkół średnich mogą ubiegać się o przyjęcie do uczelni wojskowych na studia stacjonarne, natomiast absolwentki cywilnych uczelni – o przyjęcie do studium oficerskiego realizowanego w zależności od potrzeb we Wrocławiu i Dęblinie.

W szkołach wojskowych, w tzw. służbie kandydackiej, uczy się obecnie 460 kobiet.

Stan ewidencyjny kobiet żołnierzy zawodowych w korpusach osobowych:

- wojsk lądowych – 643
- sił powietrznych – 427
- marynarki wojennej – 146
- wojsk specjalnych – 21
- łączności i informatyki – 580
- kryptologii i cyberbezpieczeństwa – 12
- rozpoznania i walki radioelektronicznej – 138
- przeciwlotniczy – 131
- inżynierii wojskowej – 206
- obrony przed bronią masowego rażenia – 81
- logistyki – 852
- medyczny – 536
- żandarmerii wojskowej – 100
- sprawiedliwości i obsługi prawnej – 36
- finansowy – 23
- wychowawczy – 97
- ogólny – 353
- nieokreślony – 102

Stan ewidencyjny kobiet żołnierzy zawodowych w stopniach wojskowych:

- w randze pułkownika – 11
- w randze podpułkownika – 33
- w randze majora – 117
- w randze kapitana – 272
- w randze porucznika – 402
- w randze podporucznika – 378
- podoficerów – 794
- szeregowych – 2 477