Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AVIII OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM SZKÓŁ „EDUKACJA OBRONNA MŁODZIEŻY”

| Autor:

W dniach 27 – 29 listopada 2017 r. w 7. dywizjonie lotniczym w Nowym Glinniku oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”. Przedsięwzięcie to organizowane jest corocznie przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, tym razem we współpracy z 25. Brygadą Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, 31. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Zgierzu oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Forum podzielone było na trzy bloki zajęć:
- konferencyjne, odbywające się w 7. dywizjonie lotniczym w Nowym Glinniku,
- pokazowe, na terenie 7dlot,
- warsztatowe, w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Tematyka zajęć konferencyjnych skupiała się w tym roku wokół opracowania rozwiązań systemowych dla klas mundurowych. Przedstawione zostały Wstępne założenia koncepcji funkcjonowania klas mundurowych w systemie przygotowań obronnych państwa, w tym kwestie nowego programu wychowawczego dla szkół, planowane prace w tym zakresie, a także program pilotażowy wspierania szkół prowadzących piony certyfikowanych klas wojskowych, programy „Strzelnica w każdym powiecie” i „Legia Akademicka” oraz zasady używania munduru wojskowego, i inne.

Celem zajęć pokazowych było zaprezentowanie przedstawicielom szkół, w jaki sposób realizowane jest szkolenie młodzieży szkolnej we współpracy z jednostką wojskową, w ramach zajęć programowych przewidzianych dla szkół, które prowadzą piony certyfikowanych klas wojskowych. Zajęcia odbywały się w czterech punktach nauczania, z udziałem uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Trzeci blok zajęć – warsztatowych, prowadzony był w czterech panelach tematycznych. Ich celem było przeprowadzenie konsultacji społecznych Wstępnych założeń koncepcji funkcjonowania klas mundurowych w systemie przygotowań obronnych państwa, co pozwoliło zebrać uwagi, opinie i pomysły osób bezpośrednio zainteresowanych.

W Forum wzięło udział ok. 130 przedstawicieli szkól prowadzących klasy mundurowe (głównie wojskowe) z całej Polski – dyrektorów oraz nauczycieli, a także kuratoriów oświaty.

Poniżej zamieszczone zostały materiały prezentowane podczas Forum.

>>> ZASADY UŻYWANIA MUNDURU WOJSKOWEGO, PROPOZYCJA REGULAMINU MUNDUROWEGO KADETÓW KLAS WOJSKOWYCH - PROJEKT BIURA DO SPRAW PROOBRONNYCH

>>> 25 BRYGADA KAWALERII POWIETRZNEJ

>>> CZAS BOHATERÓW

>>> LEGIA AKADEMICKA - PROGRAM PILOTAŻOWY

>>> INFORMATYCZNE ZIELONE GARNIZONY

>>> PILOTAŻOWY PROGRAM WSPIERANIA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZĄCYCH PIONY CERTFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH

>>> W SŁUŻBIE HISTORII

>>> ZAŁOŻENIA WSTĘPNE KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA KLAS MUNDUROWYCH W SYSTEMIE PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH

>>> MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA WSPARCIA PRZEZ RESORT OBRONY NARODOWEJ

>>> SZKOLENIA INSTRUKTORSKO - METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI KLAS MUNDUROWYCH (EDYCJE SZKOLENIA ROZSZERZONEGO – UZUPEŁNIAJĄCEGO) PROWADZONE W CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ W USTCE

>>> ZASADY REKRUTACJI I POWOŁANIA OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

>>> PROGRAM WYCHOWAWCZY

>>> SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI KLAS MUNDUROWYCH