Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AVIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM SZKÓŁ „EDUKACJA OBRONNA MŁODZIEŻY”

| Autor:

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniach 27 – 29 listopada 2017 r., w Nowym Glinniku i Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”.

W Forum, jak co roku, wezmą udział przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych prowadzących tzw. klasy mundurowe, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratorzy oświaty oraz reprezentanci jednostek i instytucji wojskowych współpracujących ze szkołami. Przedsięwzięcie skierowane jest do szkół, które nie biorą udziału w pilotażowym Programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych (dla tych placówek przewidziane jest osobne spotkanie).

W tym roku głównym tematem Forum będzie Koncepcja funkcjonowania klas mundurowych w systemie przygotowań obronnych państwa, której główne założenia zostaną przedstawione podczas Forum. Zamierzeniem Ministerstwa Obrony Narodowej jest wypracowanie systemowych rozwiązań z zakresu współdziałania szkół prowadzących klasy mundurowe z resortem obrony narodowej. W ramach Forum, w pracach panelowych, planowane są konsultacje społeczne przedmiotowych rozwiązań.

Poruszane będą też kwestie dotyczące: pilotażowego Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych, projektu Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej, programów Informatyczne zielone garnizony i Strzelnica w każdym powiecie, Wojsk Obrony Terytorialnej, szkolenia nauczycieli klas mundurowych oraz używania munduru wojskowego, a także inne. Przewidziany jest też czas na wystąpienia kuratorów oświaty i przedstawicieli szkół.

Szkoły, których przedstawiciele chcieliby wziąć udział w Forum, proszone są o kontakt z właściwym kuratorium oświaty, które dokona kwalifikacji uczestników.

Koszty uczestnictwa w Forum i pobytu pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej.

Program Forum oraz lista uczestników zostaną zamieszczone poniżej, do 20 listopada br. Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia zostaną przekazane uczestnikom na wskazany w zgłoszeniu adres email (kwestie organizacyjne, jak np. hotel).

Wszelkie informacje dotyczące Forum można uzyskać pod numerami telefonów: 261 840 143 i 261 840 132,
a także pod adresem email: arek@mon.gov.pl.

>>> Lista uczestników

>>> Program forum

>>> Koncepcja funkcjonowania klas mundurowych