Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AKURS PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI KLAS MUNDUROWYCH

| Autor:

Uprzejmie informujemy, że Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON oraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, w dniach 7 – 18 maja 2018 r. organizują kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończący się egzaminem państwowym na ratownika medycznego.

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy
w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli klas mundurowych. Obowiązuje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona – 24 osoby. Zgłoszenia należy składać formularzu do pobrania poniżej. 

Uczestnik szkolenia obowiązany jest zabrać ze sobą:

- kompletny ubiór typu wojskowego (mundur polowy wz. 93 lub podobny),

- buty (typu wojskowego, traperskiego) pełne na podeszwie z protektorem, sznurowane powyżej kostki,

- nakrycie głowy,

- ubranie treningowe (sportowe),

- ciepłe okrycie wierzchnie w razie niesprzyjających warunków pogodowych,

- strój na pływalnię (zajęcia z podejmowania topielca),

- ubranie na zmianę (sportowe) – na zajęciach istnieje ryzyko pochlapania sztuczną krwią.

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych (zajęcia praktyczne, zajęcia na pływalni).

- aktualne ubezpieczenie NNW.

Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia uczestnikom szkolenia bezpłatnie:

- zajęcia szkoleniowe,

- zaświadczenie/certyfikat ukończenia szkolenia,

- zakwaterowanie w bazie noclegowej „KADET” – Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, w pokojach dwuosobowych, w dniach 6 – 18 maja br.,

- wyżywienie w dniach 7 – 18 maja br.,

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,

- transport w dniu 6 maja br.:

  • ok. godz. 15.15 z dworca kolejowego w Słupsku do CSMW w Ustce;
  • ok. godz. 17.15 z dworca kolejowego w Słupsku do CSMW w Ustce;

- transport w dniu 18 maja br., na dworzec kolejowy w Słupsku.

Koszt wyżywienia w dniu 6 maja br. oraz dojazdu do Ustki lub Słupska i z powrotem do miejsca zamieszkania pokrywa uczestnik.

W przypadku nieuzasadnionego niezgłoszenia się zakwalifikowanego uczestnika na szkolenie lub opuszczania zajęć szkoleniowych, uczestnik nie otrzyma zaświadczenia/certyfikatu ukończenia szkolenia. W wyniku zaistnienia ww. sytuacji, Ministerstwo Obrony Narodowej zastrzega sobie także prawo do niezapraszania w przyszłości szkoły, która skierowała uczestnika na szkolenie, do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez MON, a także powiadomienia na piśmie dyrektora placówki, delegującego nauczyciela na szkolenie.

Termin stawiennictwa: 6 maja br. w CSMW w Ustce lub w miejscu podstawienia autobusu przy dworcu kolejowym w Słupsku (szczegółowe informacje zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom).

Lista szkół, których przedstawiciele zakwalifikowali się do szkolenia, zostanie zamieszczona w tym miejscu, ok. 17 kwietnia.

Do kontaktów roboczych w tej sprawie wyznaczona została pani Aleksandra Rek z Oddziału Współpracy ze Społeczeństwem DEKiD MON, nr tel. 261 840 132 lub 727 401 270, adres email: arek@mon.gov.pl.

>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<<

SZKOŁY,
których przedstawiciele zakwalifikowali się do pilotażowego kursu
z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych
7 – 18 maja 2018 r., Ustka