Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A A6. SZKOLENIE INSTRUKTORSKO-METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI KLAS MUNDUROWYCH

| Autor:

Informujemy, że Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, wraz z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, organizują w dniach 23 – 27 kwietnia 2018 r. kolejne - 6. Szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych.

Główne cele szkolenia to: podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli z tematyki przedmiotów o charakterze wojskowym, przygotowanie nauczycieli do organizowania i prowadzenia zajęć programowych z młodzieżą klas mundurowych, wskazanie nauczycielom właściwego przygotowania młodzieży klas mundurowych do odbywania służby wojskowej.

Na szkolenie specjalistyczne, prowadzone przez żołnierzy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, składać się będą zajęcia teoretyczne (m.in. zasady organizacji i przygotowania zajęć z przedmiotów: aspekty prawne, szkolenie obywatelskie, profilaktyka i dyscyplina wojskowa, SERE), poglądowe (obserwacja zajęć prowadzonych w CSSP pokaz uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego żołnierza) oraz praktyczne (m.in. szkolenie strzeleckie, inżynieryjno-saperskie, łączności, medyczne, terenoznawstwo, wychowanie fizyczne, OPBMR).

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą klas mundurowych, w pierwszej kolejności tych, którzy nie mają doświadczenia wojskowego. Do udziału mogą zgłaszać się też nauczyciele klas innej specjalności, niż wojskowa, o ile zdobyta w trakcie szkolenia wiedza i doświadczenie może przyczynić się do lepszego realizowania zadań o charakterze obronnym z młodzieżą. Szkolenie ma charakter podstawowy, skierowane jest zatem do osób, które nie brały udziału w jego poprzednich trzech edycjach. Liczba miejsc ograniczona – 50 osób. Zgłoszenia należy składać na formularzu do pobrania poniżej..

Uczestnik szkolenia obowiązany jest zabrać ze sobą:

- kompletny ubiór typu wojskowego (mundur polowy wz. 93 lub podobny),

- buty (typu wojskowego, traperskiego) pełne na podeszwie z protektorem, sznurowane powyżej kostki,

- nakrycie głowy,

- ubranie treningowe (sportowe),

- ciepłe okrycie wierzchnie w razie niesprzyjających warunków pogodowych,

- środki ochronne przeciw komarom i kleszczom,

- aktualne ubezpieczenie NNW,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych (zajęcia poligonowe, wychowanie fizyczne).

Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia uczestnikom szkolenia bezpłatnie:

- zajęcia szkoleniowe,

- zaświadczenie/certyfikat ukończenia szkolenia,

- zakwaterowanie, w pokojach dwuosobowych, w dniach 22 - 27 kwietnia br.,

- wyżywienie w dniach 23 - 27 kwietnia,

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,

- codzienny przejazd z miejsca zakwaterowania na zajęcia oraz transport na wydarzenia kulturalne,

- transport w dniu 22 kwietnia br.:

  • ok. godz. 13.00 z dworca kolejowego w Koszalinie do miejsca zakwaterowania;
  • ok. godz. 16.00 z dworca kolejowego w Koszalinie do miejsca zakwaterowania;

(osoby, które zapewnią sobie dojazd własny, mogą zgłaszać się do miejsca zakwaterowania od godz. 14.00).

- transport w dniu 27 kwietnia br., na dworzec kolejowy w Koszalinie.

Koszty wyżywienia w dniu 22 kwietnia br. oraz dojazdu do Koszalina i z Koszalina do miejsca zamieszkania pokrywa uczestnik.

W przypadku nieuzasadnionego niezgłoszenia się zakwalifikowanego uczestnika na szkolenie lub opuszczania zajęć szkoleniowych, uczestnik nie otrzyma zaświadczenia/certyfikatu ukończenia szkolenia. W wyniku zaistnienia ww. sytuacji, Ministerstwo Obrony Narodowej zastrzega sobie także prawo do niezapraszania w przyszłości szkoły, która skierowała uczestnika na szkolenie, do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez MON, a także powiadomienia na piśmie dyrektora placówki, delegującego nauczyciela na szkolenie.

Termin stawiennictwa: 22 kwietnia br. w miejscu we wskazanym w mailu informującym o zakwalifikowaniu się na lub w miejscu podstawienia autobusu przy dworcu kolejowym w Koszalinie (szczegółowe informacje zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom).

Lista szkół, których przedstawiciele zakwalifikowali się do szkolenia, zostanie zamieszczona w tym miejscu, ok. 17 kwietnia.

Do kontaktów roboczych w tej sprawie wyznaczona została pani Aleksandra Rek z Oddziału Współpracy ze Społeczeństwem DEKiD MON, nr tel. 261 840 132 lub 727 401 270, adres email: arek@mon.gov.pl.

>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<<

SZKOŁY,
których przedstawiciele zakwalifikowali się do 6. szkolenia instruktorsko-metodycznego
dla nauczycieli klas mundurowych
23 – 27 kwietnia 2018 r., Koszalin