Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A A3. SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI KLAS MUNDUROWYCH

| Autor:

3. SZKOLENIE instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych
3 – 7 kwietnia 2017 r., Toruń

Uprzejmie informujemy, że w dniach 3 - 7 kwietnia 2017 r., Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych organizują 3. szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych. Szkolenie odbędzie się na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

Celem przedsięwzięcia jest ujednolicenie procesu szkolenia młodzieży klas wojskowych w oparciu o zajęcia programowe, na podstawie „Minimum Programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych, wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia”, podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli z tematyki przedmiotów zawartych w Minimum, a także przygotowanie nauczycieli do organizowania i prowadzenia zajęć programowych z młodzieżą tak, aby szkoła mogła jak najlepiej wykwalifikować młodzież do odbycia skróconej służby przygotowawczej.

Na szkolenie, prowadzone przez żołnierzy Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, składać się będą zajęcia teoretyczne (m.in. zasady organizacji i przygotowania zajęć m.in. z przedmiotów: aspekty prawne, szkolenie obywatelskie, profilaktyka i dyscyplina wojskowa, SERE), poglądowe (obserwacja zajęć prowadzonych w CSAiU, pokaz uzbrojenia i wyposażenia bojowego żołnierza) oraz praktyczne (m.in. szkolenie strzeleckie, inżynieryjno-saperskie, łączności, medyczne, terenoznawstwo, wychowanie fizyczne, OPBMR).

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą klas mundurowych, w pierwszej kolejności tych, którzy nie mają doświadczenia wojskowego. Do udziału mogą zgłaszać się też nauczyciele klas innej specjalności, niż wojskowa, o ile zdobyta w trakcie szkolenia wiedza i doświadczenie mogą przyczynić się do lepszego realizowania zadań o charakterze obronnym z młodzieżą. Szkolenie ma charakter podstawowy, skierowane jest zatem do osób, które nie brały udziału w jego poprzednich dwóch edycjach.

Uczestnik szkolenia obowiązany jest zabrać ze sobą:

-        kompletny ubiór polowy typu wojskowego,

-        buty (typu wojskowego, traperskiego) pełne, na podeszwie z protektorem, sznurowane powyżej kostki,

-        ubranie i obuwie treningowe (sportowe),

-        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych (zajęcia poligonowe, wychowanie fizyczne).

Przydatna będzie kurtka w razie niesprzyjających warunków pogodowych podczas zajęć w terenie.

Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia uczestnikom szkolenia bezpłatnie:

-        zajęcia szkoleniowe,

-        zaświadczenie/certyfikat ukończenia szkolenia,

-        zakwaterowanie w hotelu, w pokojach dwuosobowych, w dniach 2 – 7 kwietnia br.,

-        wyżywienie w dniach 3 - 7 kwietnia,

-        ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,

-        codzienny przejazd z hotelu na zajęcia oraz transport na wydarzenia kulturalne,

-        transport w dniu 2 kwietnia br.:

  • ok. godz. 13.00 z dworca kolejowego Toruń Główny do Hotelu;
  • ok. godz. 16.00 z dworca kolejowego Toruń Główny do Hotelu;

(osoby, które zapewnią sobie dojazd własny, mogą zgłaszać się do hotelu od godz. 14.00)

-        transport w dniu 7 kwietnia br., na dworzec kolejowy Toruń Główny.

 

Koszty wyżywienia w dniu 2 kwietnia br. oraz dojazdu do Torunia i z Torunia do miejsca zamieszkania pokrywa uczestnik.

W przypadku nieuzasadnionego niezgłoszenia się zakwalifikowanego uczestnika na szkolenie lub opuszczania zajęć szkoleniowych, uczestnik nie otrzyma zaświadczenia/certyfikatu ukończenia szkolenia. W wyniku zaistnienia ww. sytuacji, Ministerstwo Obrony Narodowej zastrzega sobie także prawo do niezapraszania w przyszłości szkoły, która skierowała uczestnika na szkolenie, do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez MON, a także powiadomienia na piśmie dyrektora placówki, delegującego nauczyciela na szkolenie.

Termin stawiennictwa: 2 kwietnia br. w hotelu w Toruniu lub w miejscu podstawienia autobusu przy dworcu kolejowym Toruń Główny (szczegółowe informacje zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom).

Zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu należy przesyłać faksem lub mailem, na Formularzu Zgłoszeniowym zamieszczonym poniżej, do 21 marca br. Liczba miejsc jest ograniczona – 50 osób. O zakwalifikowaniu się na szkolenie uczestnik zostanie powiadomiony bezpośrednio na wskazany w Formularzu adres email. Otrzyma wtedy również szczegółowy program szkolenia oraz informacje o hotelu. Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej oraz lista szkół, których kandydaci zostali zakwalifikowani do szkolenia, zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl, w zakładce Współpraca z wojskiem, a następnie Szkolenia i warsztaty dla partnerów społecznych.

Do kontaktów roboczych w tej sprawie wyznaczona została pani Aleksandra Rek z Oddziału Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Edukacji, Kultury i dziedzictwa MON, nr tel. 261 840 132 lub 727 401 270 adres email: arek@mon.gov.pl.

>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<<

SZKOŁY, których przedstawiciele zakwalifikowali się do 3. szkolenia instruktorsko-metodycznego
dla nauczycieli klas mundurowych 3 – 7 kwietnia 2017 r., Toruń