Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A A2. SZKOLENIE INSTRUKTORSKO-METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI KLAS MUNDUROWYCH

| Autor:

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 – 28 października 2016 r., Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON we współpracy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizują 2. Szkolenie Instruktorsko-Metodyczne dla Nauczycieli Klas Mundurowych. Szkolenie odbędzie się na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

Celem przedsięwzięcia jest ujednolicenie procesu szkolenia młodzieży klas wojskowych w oparciu o zajęcia programowe, na podstawie „Minimum Programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych, wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia”, podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli
z tematyki przedmiotów zawartych w Minimum, a także przygotowanie nauczycieli do organizowania i prowadzenia zajęć programowych z młodzieżą tak, aby szkoła mogła jak najlepiej wykwalifikować młodzież do odbycia skróconej służby przygotowawczej.

Na szkolenie, prowadzone przez żołnierzy Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, składać się będą zajęcia teoretyczne (m.in. zasady organizacji i przygotowania zajęć z przedmiotów: aspekty prawne, szkolenie obywatelskie, profilaktyka i dyscyplina wojskowa), poglądowe (obserwacja zajęć prowadzonych w CSAiU, pokaz uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego żołnierza) oraz praktyczne (m.in. szkolenie strzeleckie, musztra, podstawy  wychowania obywatelskiego i wojskowego, inżynieryjno-saperskie, terenoznawstwo, wychowanie fizyczne, OPBMR, łączności, medyczne).

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z młodzieżą klas wojskowych, w pierwszej kolejności tych, którzy nie mają doświadczenia wojskowego. Szkolenie nie jest skierowane do szkół, których nauczyciele wzięli udział w pierwszej, pilotażowej edycji szkolenia, w dniach 11 – 15 kwietnia br.

Uczestnik szkolenia obowiązany jest zabrać ze sobą:

-        kompletny ubiór polowy typu wojskowego,

-        buty (typu wojskowego, traperskiego) pełne, na podeszwie z protektorem, sznurowane powyżej kostki,

-        ubranie i obuwie treningowe (sportowe),

-        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych (zajęcia poligonowe, wychowanie fizyczne).

Przydatna będzie kurtka zimowa w razie niesprzyjających warunków pogodowych podczas zajęć w terenie.

Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia uczestnikom szkolenia bezpłatnie:

-        zajęcia szkoleniowe,

-        zaświadczenie/certyfikat ukończenia szkolenia,

-        zakwaterowanie w hotelu, w pokojach dwuosobowych, w dniach 23 – 28 października br.,

-        wyżywienie (w dniach 24 - 28 października),

-        ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,

-        codzienny przejazd z hotelu na zajęcia oraz transport na wydarzenia kulturalne.

Koszty wyżywienia w dniu 23 października br. oraz dojazdu do Torunia i z Torunia do miejsca zamieszkania pokrywa uczestnik.

W przypadku nieuzasadnionego niezgłoszenia się zakwalifikowanego uczestnika na szkolenie lub opuszczania zajęć szkoleniowych, uczestnik nie otrzyma zaświadczenia/certyfikatu ukończenia szkolenia. W wyniku zaistnienia ww. sytuacji, Ministerstwo Obrony Narodowej zastrzega sobie także prawo do niezapraszania w przyszłości szkoły, która skierowała uczestnika na szkolenie, do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez MON.

Termin stawiennictwa: 23 października br. w hotelu w Toruniu lub w miejscu podstawienia autobusu przy Dworcu Głównym w Toruniu (szczegółowe informacje zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom).

Zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu należy przesyłać faksem, na Formularzu Zgłoszeniowym stanowiącym przedstawionym poniżej, do 12 października br.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie uczestnik (50 osób) zostanie powiadomiony bezpośrednio na wskazany w Formularzu adres email. Otrzyma wtedy również szczegółowy program szkolenia oraz informacje o hotelu.

Do kontaktów roboczych w tej sprawie wyznaczona została pani Aleksandra Rek – specjalista z Oddziału Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, nr tel. 261 840 132, 727 401 270 adres email: arek@mon.gov.pl oraz ppłk. Przemysław Brukiewa, nr tel. 261 840 130.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest płk Tomasz Szewczyk, nr tel. 261 840 143.

>>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - na 2. Szkolenie Instruktorsko-Metodyczne dla Nauczycieli Klas Mundurowych 23 – 28 października 2016 r., Toruń


>>> PROGRAM SZKOLENIA

>>> LISTA UCZESTNIKÓW