Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ASZKOLENIE DOT. RODO

| Autor:

Zasadniczym celem odprawy szkoleniowo – rozliczeniowej w Ryni, która odbyła się w dniach 18 – 21 czerwca 2018 roku, było przeprowadzenie szkolenia z doradztwa zawodowego, ochrony danych osobowych, dokonanie oceny działalności rekonwersyjnej za 2017 rok oraz porównanie osiągniętych wyników z danymi z lat 2015 – 2016. Podsumowanie zaprezentowano dyrektorowi DSS MON dr Wojciechowi Drobnemu, dyrektorom Wojskowych Biur Emerytalnych oraz pozostałym uczestnikom szkolenia. Omówiono także wyniki kontroli przeprowadzonych w 2017 roku. Wykłady i dyskusje posłużyły do przekazania pracownikom COAZ, OAZ i WBE wiedzy niezbędnej do efektywnego prowadzenia pracy z osobami korzystającymi z pomocy rekonwersyjnej.

Kierownicy OAZ oraz dyrektorzy WBE przedstawili pomysły na temat przyszłych, ewentualnych zmian w systemie pomocy rekonwersyjnej.  Stwierdzono porównywalny zakres udzielonej pomocy rekonwersyjnej w stosunku do lat poprzednich. Zajęcia z doradztwa zawodowego pozwoliły na poznanie nowych form i metod, które można stosować w pracy z klientami korzystającymi z pomocy rekonwersyjnej. Podczas szkolenia z RODO(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.)zwrócono szczególną uwagę na konieczność ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących danych osobowych i ich bezpiecznego przechowywania.

Propozycje oraz pomysły dotyczące działalności rekonwersyjnej zostały przekazane do Zespołu ds. Polityki Rekonwersji i BHP Departamentu Spraw Socjalnych MON.

       

    Ryszard ROGOŃ