Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AREKONWERSJA KADR W LATACH 1989-2017

| Autor:

Historia rekonwersji Wojska Polskiego sięga lata czterdziestych dwudziestego wieku. Z inicjatywy dowództwa armia gen. Władysława Andersa, stacjonującej wówczas na terenie Wielkiej Brytanii, utworzono Korpus Przysposobienia i Rozmieszczeń. Instytucja miała pomagać pozostałym po wojnie za Zachodzie zdemobilizowanym żołnierzom ułożyć sobie cywilne życie. Początkowo zapewniano im zakwaterowanie i wyżywienie, a potem naukę określonego zawodu.  

Rekonwersja Kadr Sił Zbrojnych RP w Polsce została zapoczątkowana w 1989 roku.
W dniu 21.12.1989 roku, podczas posiedzenia Rady Wojskowej Ministra Obrony Narodowej podjęto decyzję o utworzeniu stanowiska zastępcy Szefa Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego (DKiSzW) ds. zagospodarowania nadwyżek kadrowych. Organ wykonawczy miał mieć od 2 do 3 etatowych stanowisk. Również na posiedzeniu Prezydium Rady MON ds. Socjalno-Bytowych (w dniu 28.02.1990 roku) zaprezentowano podobne stanowisko. Szef Sztabu Generalnego WP, realizując zalecenia Ministra ON i Rady, decyzją nr PF 717 z dnia 7 maja 1990 roku wprowadził zmiany w etacie Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego wprowadzając z dniem 1 czerwca 1990 roku stanowisko Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Kadrowych Jednostek (Sztabów) Objętych Restrukturyzacją – Zastępcy Szefa Departamentu. Wytycznymi nr 6/Rest., z dnia 1 września 1990 roku szefa DKiSzW określono zakres działania nowego pełnomocnika. Wytyczne określały zasady i tryb postępowania ze zwalnianymi żołnierzami, przenoszonymi na wykazy przejściowe i etaty zbiorcze (w takiej „przechowalni” żołnierz mógł przebywać od jednego roku do trzech lat).

 

>>> REKONWERSJA KADR W LATACH 1989-2017 <<<