Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE DOKUMENTACJI I EWIDENCJI DYSCYPLINARNEJ - WYDANE

| Autor:

W dniu 13 kwietnia br. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Nr 60, poz. 375 rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej, i z tym dniem weszło ono w życie.

 
Na postawie ww. rozporządzenia wraz z załącznikami, przepisów ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz.1474) oraz rozporządzenia MON z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 24, poz. 121) możliwe jest prowadzenie w pełnym zakresie postępowań dyscyplinarnych w trybie uproszczonym, jak i zwykłym.
 
Ponadto załączniki do ww. rozporządzenia od nr 38 do 50, określające dokumenty ewidencji dyscyplinarnej, należy już wykorzystywać jako formularze w obowiązującym dotychczas systemie meldowania i sprawozdawczości w zakresie dyscypliny żołnierzy.
 
Tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej (Dz. U. Nr 60, poz. 375) został zamieszony:
1)    w katalogu Akty prawne-pliki do pobrania/Rozporządzenia;
2)    (poniżej) w katalogu Dyscyplina Wojskowa/Akty Prawne/Rozporządzenia;
3)    w sieci MIL-WAN na portalu resortu Obrony Narodowej, pod adresem http://portal.ron.int , w dziale „Dokumenty”.
 
Szef Oddziału Dyscypliny Wojskowej DWiPO