Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ANOWE ROZPORZĄDZENIE DO USTAWY O DYSCYPLINIE WOJSKOWEJ

| Autor:

W związku z ogłoszeniem w dniu 15 lutego br. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 24, poz. 121), informuję, iż wchodzi ono w życie z dniem ogłoszenia. Na podstawie tego rozporządzenia dowódcy jednostek wojskowych i wyżsi przełożeni dyscyplinarni niezwłocznie odwołają w podporządkowanych sobie strukturach organizacyjnych resortu obrony narodowej dotychczasowych rzeczników dyscyplinarnych (tj. powołanych na mocy uchylonej ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej) oraz powołają nowych rzeczników dyscyplinarnych na podstawie ww. rozporządzenia oraz nowej ustawy z dnia 9 października 2010 r. o dyscyplinie wojskowej. Wzory decyzji w tej sprawie zostały zawarte w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

 
Niezależnie od powyższego informujemy, iż treść rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego została zamieszczona w katalogu TWOJA ARMIA – DYSCYPLINA WOJSKOWA – AKTY PRAWNE.