Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ANOWE ROZPORZĄDZENIE DO USTAWY O DYSCYPLINIE WOJSKOWEJ

| Autor:

W związku z ogłoszeniem w dniu 16 kwietnia br. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie izb zatrzymań (Dz. U. Nr 63, poz. 394)informuję iż wchodzi ono w życie z dniem ogłoszenia. Na podstawie tego rozporządzenia będą funkcjonować izby zatrzymań obsługiwane przez Żandarmerię Wojskową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

 
W rozporządzeniu tym zostały określone:
1)   warunki tworzenia i likwidacji izb zatrzymań;
2)   warunki, jakim powinny odpowiadać izby zatrzymań;
3)   skład, uprawnienia i obowiązki obsługi izby zatrzymań;
4)   organy uprawnione do kontrolowania izb zatrzymań;
5)  warunki i sposób prowadzenia oraz zasady obiegu, okres przechowywania, sposób archiwizowania lub brakowania ewidencji i dokumentacji dotyczącej osób umieszczonych w izbie zatrzymań, a także formy i wzory tej ewidencji i dokumentacji;
6)   warunki oraz organizację umieszczania w izbie zatrzymań osób.
 
Niezależnie od powyższego informujemy, iż treść rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie izb zatrzymań została zamieszczona,  w katalogach:
 
1)      Dyscyplina Wojskowa/Akty Prawne/Rozporządzenia;
2)      Akty prawne-pliki do pobrania/Rozporządzenia;
3)     w sieci MIL-WAN na portalu resortu obrony narodowej pod adresem http://portal.ron.int/ w dziale Dokumenty/Dyscyplina Wojskowa.