Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ANOWA USTAWA O DYSCYPLINIE WOJSKOWEJ

| Autor:

Dnia 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1474).

 
Do ww. aktu prawnego sukcesywnie opracowywane są rozporządzenia wykonawcze. Pierwszym, już opublikowanym, jest rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wykonywania kar i środków dyscyplinarnych (Dz. U. Nr 223, poz. 1782).
 
Niezależnie od powyższego informujemy, iż pozostałe projekty aktów wykonawczych do nowej ustawy o dyscyplinie wojskowej znajdują się aktualnie na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych i będą w najbliższym czasie ogłoszone w Dzienniku Ustaw oraz zamieszczone i w razie potrzeby aktualizowane w katalogu DYSCYPLINA WOJSKOWA – AKTY PRAWNE.
 
W kwestii aktów prawnych wydawanych na podstawie nowej ustawy które nie zostaną opublikowane przed 1 stycznia 2010 r. informujemy, że należy w tej sytuacji postępować zgodnie z wytycznymi Sekretarza Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wdrożenia nowych wojskowych przepisów dyscyplinarnych (niepublikowane).
 
Wspomniane wytyczne regulują również kwestie dotyczące rzeczników dyscyplinarnych. Jeżeli do końca br. nie zostanie opublikowane rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego, należy wydać decyzję w sprawie zaprzestania z dniem 1 stycznia 2010 r. wypłacania dodatkowego wynagrodzenia na dotychczasowych zasadach rzecznikom dyscyplinarnym, którzy zostali wyznaczeni do pełnienia swoich funkcji na podstawie dotychczasowej ustawy, a będą po tym terminie nadal pełnić tą funkcję.
 
Niezależnie od powyższego informujemy, iż w katalogu DYSCYPLINA WOJSKOWA – MATERIAŁY SZKOLENIOWE I POMOCNICZE będą na bieżąco dodawane prezentacje oraz inne przydatne podczas szkoleń z nowych wojskowych przepisów dyscyplinarnych pliki.