Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AKOLEJNE WYDANE ROZPORZĄDZENIE MON DO USTAWY O DYSCYPLINIE WOJSKOWEJ

| Autor:

W związku z ogłoszeniem w dniu 21 kwietnia br. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych (Dz. U. Nr 65, poz. 415)informuję iż wchodzi ono w życie z dniem ogłoszenia.

Rozporządzenie określa:
1)   szczegółowy tryb postępowania w sprawach stosowania dyscyplinarnych środków zapobiegawczych;
2)   warunki osadzania żołnierza w izbie zatrzymań oraz organizację osadzania żołnierzy
w izbach zatrzymań;
3)   rodzaje, zakres, przypadki, warunki i sposób dokonywania badań, koniecznych do ustalenia zawartości alkoholu lub narkotyku w organizmie żołnierza, w tym zabiegów pobrania krwi.
Niezależnie od powyższego informujemy, iż treść rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych została zamieszczona, w katalogach:
1)      Dyscyplina Wojskowa/Akty Prawne/Rozporządzenia;
2)      Akty prawne-pliki do pobrania/Rozporządzenia;
3)      w sieci MIL-WAN na portalu resortu obrony narodowej pod adresem http://portal.ron.int/ w dziale Dokumenty/Dyscyplina Wojskowa.