Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AROZPORZĄDZENIA

| Autor:

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wykonywania kar i srodkow dyscyplinarnych.pdf (433,64 KB)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu postepowania dyscyplinarnego.pdf (877,73 KB)

Zalaczniki do rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej.7z (2,5 MB)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie dyscyplinarnych srodkow zapobiegawczych.pdf (51,53 KB)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyrozniania zolnierzy bylych zolnierzy oraz pododdzialow oddzialow i instytucji wojskowych.pdf (7,07 MB)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie izb zatrzyman.pdf (122,44 KB)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie okreslenia wykroczen za ktore zolnierze Zandarmerii Wojskowej.pdf (25,56 KB)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003r. w sprawie postepowania w razie wnoszenia napojow alkoholowych na teren obiektow.pdf (193,49 KB)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie szczegolowych czynnosci organow porzadkowych wchodzacych w sklad sluzby garnizonowej.pdf (27,58 KB)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie szczegolowych czynnosci organow porzadkowych wchodzacych w sklad sluzby wewnetrznej jednostki wosjkowej.pdf (25,15 KB)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie szczegolowego sposobu wykonywania niektorych uprawnien przez zolnierzy.pdf (51,62 KB)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie udzielania pomocy medycznej osobom zatrzymanym przez Zandarmerie Wojskowa.pdf (25,42 KB)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie zakresu i trybu wspoldzialania Zandarmerii Wojskowej z Wojskowymi Sluzbami Informacyjnymi.pdf (27,2 KB)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie wzoru upowaznienia do udostepnienia zolnierzom zandarmerii Wojskowej danych osobowych.pdf (25,94 KB)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie srodkow przymusu bezposredniego oraz broni palnej przez zolnierzy wojskowych.pdf (41,31 KB)

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie warunkow i sposobow uzycia srodkow przymusu bezposredniego przez zolnierzy Zandarmerii Wojskowej.pdf (106,09 KB)