Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AKRAKOWSKIE MANEWRY WOJSKOWYCH ARTYSTÓW ZAKOŃCZONE

| Autor:

Przez cztery dni Kraków był polem bitwy, na którym starli się najlepsi przedstawiciele wojskowej sceny. W sobotę, 8 kwietnia w Klubie 6. Brygady Powietrznodesantowej, uroczystym Koncertem Galowym zakończyły się zorganizowane w Krakowie przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Konfrontacje Sceniczne Manewrów Artystycznych Wojska Polskiego. W czasie kilkudniowych zmagań na scenie Klubu 6BPD i w legendarnej Piwnicy pod Baranami wystąpiło ponad 120 związanych z wojskiem artystów. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych w pięciu turniejach: Poezji Śpiewanej, Recytatorskim, Wywiedzione ze Słowa, Teatrów Jednego Aktora i Grup Scenicznych.

Artystów występujących w czasie Manewrów oceniało jury, w skład którego weszli: aktorka, reżyserka i wykładowca PWST w Krakowie prof. nadzw. dr hab. Józefa Zając-Jamróz, wokalistka, autorka i kompozytorka Basia Stępniak-Wilk, krytyk muzyczny, historyk i publicysta Jan Poprawa oraz polonista, logopeda i instruktor teatralny Gustaw Puchała. W swym końcowym werdykcie konkursowe jury odnotowało wysoki poziom turnieju poezji śpiewanej oraz zauważyło wiele ciekawych poszukiwań repertuarowych w turnieju recytatorskim. Jury podkreśliło także miłą i pełną współpracy atmosferę spotkań i merytorycznych dyskusji oraz sprawne przeprowadzenie Manewrów.

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone wojskowym artystom podczas kończącego Konfrontacje Sceniczne Koncertu Galowego przez zastępcę dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury I Dziedzictwa MON Michała Wiatera, przewodniczącą konkursowego jury prof. nadzw. dr hab. Józefę Zając-Jamróz i szefa Oddziału Kultury i Tradycji Orężnych pułkownika dr Pawła Lewandowskiego.

Manewry zakończył koncert w Piwnicy pod Baranami w którego finale wszyscy zaproszeni przez jury wykonawcy wykonali brawurowo utwór „Bo to mój Kraków”.

Po przesłuchaniach i prezentacjach konkursowych, jury ogłosiło zwycięzców:
W TURNIEJU POEZJI ŚPIEWANEJ
w kategorii wiekowej 13-16 lat otrzymali:
I nagrodę Ministra Obrony Narodowej (ex aequo)
Emilia Azierska z Klubu 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie
 Julia Łabuda z Klubu 11. Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
II nagroda Ministra Obrony Narodowej
Wiktoria Grabowska z Klubu 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu,
III nagroda Ministra Obrony Narodowej
Katarzyna Wygnaniec z Klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu,

W kategorii wiekowej powyżej 16 lat przyznano wyróżnienia:
szer. elew Dominice Kalińskiej z Klubu Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
w Mińsku Mazowieckim oraz nagrodę Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej
Barbarze Majewskiej z Klubu Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim,
Aleksandrze Grudzie z Klubu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku,
Aurelii Bałuk z Klubu 11. Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu.
st. kpr. pchor. Agacie Gowik z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
we Wrocławiu i nagrodą Dowódcy 6. Brygady Powietrznodesantowej,
por. Józefowi Pieckowi z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, który otrzymał także nagrodę Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W tej kategorii  przyznano tytuł laureata:
I nagrody Ministra Obrony Narodowej - Noemi Wesselius z Klubu 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu.
II nagrody Ministra Obrony Narodowej - Marcie Horyzie z Klubu 3. Brygady Radiotechnicznej w Wrocławiu,
III nagrody Ministra Obrony Narodowej - Aleksandrze Bernatek z Klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu,

W TURNIEJU RECYTATORSKIM
w grupie wiekowej 13-16 lat przyznano wyróżnienia:
Katarzynie Sosze z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku za wykonanie wiersza "Tak samo" Ewy Lipskiej,
Mikołajowi Szmeichelowi z Klubu 3. Brygady Radiotechnicznej w Wrocławiu za wykonanie wiersza Wisławy Szymborskiej "Ludzie na moście",
Ninie Mizgalskiej z Klubu 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, za wykonanie fragmentu prozy Jess Rothenberg "Po tamtej stronie lustra",

Jury postanowiło nie przyznać tytułu laureata w tej kategorii wiekowej.

W grupie wiekowej pow. 16 lat przyznano wyróżnienia:
sierż. pchor. Józefowi Jordanowi z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
we Wrocławiu, za wykonanie fragmentu prozy "Przewodnik po pewnych mniejszych baletach" Woodego Allena,
Aleksandrze Grudzie z Klubu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku, za wykonanie wiersza bez tytułu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
Blance Lutomirskiej z Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa, za wykonanie fragmentu prozy "Czarnobylska Modlitwa. Kronika Przyszłości" Swietłany Aleksijewicz,
Aleksandrze Paprockiej z Klubu 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, za wykonanie fragmentu "Listów miłości" Marii Nurowskiej.

oraz przyznać tytuły laureata:
I nagrody Ministra Obrony Narodowej
Agacie Dziąbor z Klubu 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie.
II nagrody Ministra Obrony Narodowej
Julii Pińkowskiej z Klubu 12. Dywizji Zmechanizowanej z Szczecina,
III nagrody Ministra Obrony Narodowej (ex aequo)Annie Nowackiej z Klubu 1. Pułku Saperów w Brzegu i st. szer. Pawłowi Grabasowi z Klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu wraz z nagrodą Kierownika Klubu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

W TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
przyznano wyróżnienie:
Aleksandrze Bernatek z Klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu,
oraz tytuł laureata:
I nagrody Ministra Obrony Narodowej
Zuzannie Bartczak z Klubu 1. Pułku Saperów w Brzegu.

W TURNIEJU WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Jury przyznało tytuł:
laureata I nagrody Ministra Obrony Narodowej i nagrodę Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej st. szer. Sebastianowi Komadowskiemu z Klubu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku.

W TURNIEJU GRUP SCENICZNYCH
W grupie wiekowej 13-16 lat przyznano tytuł:
laureata nagrody Ministra Obrony Narodowej zespołowi teatru ruchu Inwencja z Klubu 1. Pułku Saperów w Brzegu za podjęcie problematyki dorastającej młodzieży i cenną umiejętność pracy zespołowej.

W grupie wiekowej pow. 16 lat przyznano tytuły laureatów nagrody Ministra Obrony Narodowej:
 zespołowi Szarotki z Klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich  w Przemyślu za interesującą propozycję widowiska muzycznego pt. "My z Europy" na podstawie scenariusza i w reżyserii Elżbiety Bernatek
zespołowi Impresja z Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa za spektakl "Mrok niepamięci" na podst. scenariusza i w reżyserii Betiny Dubiel za poruszające widowisko mówiące o trudnych rozstaniach rodzin żołnierskich


Tekst: mjr Marcin Gil
Zdjęcia: Mariusz Bieniek